Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Η εταιρεία Μάριος Καραντώνης Λτδ μέλος του Ομίλου Εταιριών Καραντώνης, ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στον κλάδο Ηλεκτρολογίας
  • Κάτοχος πτυχίου/διπλώματος Ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Καλή γνώση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και των κανονισμών τους.
  • Άδεια Ηλεκτρολόγου από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Προηγούμενη Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Κάτοχος Άδειας Οδηγού τύπου Δ.

Καθήκοντα:

  • Διεκπεραίωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 25/06/2019, κωδικός ELE0619.

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Κενές Θέσεις Ηλεκτρολόγου & Βοηθού Ηλεκτρολόγου

Η εταιρεία Marios Karantonis Ltd – μέλος του ομίλου εταιριών Karantonis, ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Ηλεκτρολόγο και Βοηθό Ηλεκτρολόγου

Απαιτούμενα Προσόντα και για τις 2 θέσεις:

  • Απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Σχολής.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.
  • Ομαδικότητα και ευχάριστη προσωπικότητα

Αποστολή βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τετάρτη 8/03/2018 στο email: [email protected] ή στο φαξ: 22317305.

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.