Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Κενή Θέση – Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Η εταιρεία Μάριος Καραντώνης Λτδ μέλος του Ομίλου Εταιριών Καραντώνης, ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στον κλάδο Ηλεκτρολογίας
  • Κάτοχος πτυχίου/διπλώματος Ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Καλή γνώση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και των κανονισμών τους.
  • Άδεια Ηλεκτρολόγου από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Προηγούμενη Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Κάτοχος Άδειας Οδηγού τύπου Δ.

Καθήκοντα:

  • Διεκπεραίωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 25/06/2019, κωδικός ELE0619.

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.